2010
Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Δράμα, Λάρισα, Βόλος

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογράφων

 

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας του ΦΟΙΒΟΥ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων Φωτογράφων) στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, στον Βόλο, στην Αθήνα.

Στην έκθεση φωτογραφίας συμμετέχουν με ένα έργο τους 75 μέλη.

Σκοπός της έκθεσης, εκτός από την προβολή του δημιουργικού έργου των μελών,  η ενημέρωση των συναδέλφων φωτογράφων και του κοινού σχετικά με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τη φωτογραφία.