Δεκέμβριος 2002

Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Πλαστήρα

Μια σειρά από εικόνες της λίμνης Πλαστήρα και της ευρύτερης περιοχής των Αγράφων, είναι το θέμα της μόνιμης έκθεσης φωτογραφίας, η οποία είναι εγκατεστημένη σε ένα παλιό κτίριο της Δ.Ε.Η. δίπλα στο φράγμα. Οι φωτογραφίες παίζουν με τα χρώματα της λίμνης ανά εποχή και κάνουν ζουμ στις ασχολίες και τους ανθρώπους της περιοχής.