Νοέμβριος 2007
Θεσσαλονίκη, Hellexpo

Στα πλαίσια της τουριστικής έκθεσης «Φιλοξένια 2007».