Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) | Καμπάνια προβολής 2019 | Χαλκιδική