Έκθεση: Ανοίγουν δρόμους, ενώνουν κόσμους

Έκθεση: Ανοίγουν δρόμους, ενώνουν κόσμους

Έκθεση: Ανοίγουν δρόμους, ενώνουν κόσμους

Έκθεση: Ανοίγουν δρόμους, ενώνουν κόσμους

Φωτογράφοι: Γιώργος & Γιάννης Ζαρζώνης